Προσφορές

Προσφέρουμε δωρεάν παροχή καθώς και δωρεάν τοποθέτηση πυροσβεστήρων στο κτίριο σας με σκοπό τη θωράκιση του σε περίπτωση πυρκαγιάς, προστατεύοντας έτσι τη ζωή και την περιουσία σας, πληρώνοντας ΜΟΝΟ την ετήσια συντήρηση. Συνήθως συνιστάται ένας χειροκίνητος πυροσβεστήρας 6 kg για κάθε όροφο πολυκατοικίας και 1-2 για υπόγεια γκαράζ ανάλογα με το εμβαδόν τους και ένας πυροσβεστήρας αυτόματης οροφής 12 kg  για το λεβητοστάσιο που ενεργοποιείται γύρω στους 70 ºC.