Προσφορές

Σκοπός της είναι η εξόντωση μικροοργανισμών ( παθογόνων και μη) οι οποίοι μολύνοντας χώρους και τρόφιμα, απειλούν την υγεία του ανθρώπου. Το φάσμα της δράσης του απολυμαντικού περιλαμβάνει βακτηρίδια, ιούς, πρωτόζωα, μύκητες, αμοιβάδες κλπ. Μια κατάλληλα σχεδιασμένη υγειονομική εφαρμογή καταπολεμά ιούς και μικρόβια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εστίες μόλυνσης και να αποτελέσουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Η μέθοδος αφορά στην καταστροφή επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία μικροοργανισμών, από τους οποίους ο συνηθέστερος είναι η χρήση χημικών απολυμαντικών. Οι εφαρμογές γίνονται με την εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου σε όλες τις προσβεβλημένες περιοχές με μηχανικά μέσα, όπως ψεκαστήρες προπίεσης και εκνεφωτήρες ψυχρού νέφους.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στη μικροβιοκτονία για τους χώρους μας είναι διοξείδιο του χλωρίου που είναι υγρό άχρωμο με ελαφριά οσμή κ.α.

Γιατί πρέπει να ζούμε χωρίς ενοχλητικούς επισκέπτες !