Προσφορές

Πρωταρχικός στόχος του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου, των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Ποινικά υπεύθυνος για την μη τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας σε ένα κτίριο ή μια πολυκατοικία είναι ο διαχειριστής. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση πυροσβεστήρων στα κατάλληλα σημεία, έτσι ώστε σε περίπτωση άμεσης ανάγκης να προσφέρει και να προστατεύσει παράλληλα εμάς αλλά και τους άλλους.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλισης σε οικείες και επαγγελματικούς χώρους.

Προσφέρουμε :

  • Συντήρηση πυροσβεστήρων
  • Πυροσβεστικά είδη
  • Χρησιδάνειο πυροσβεστήρων